ZOOM

 

Funkcia, ktorá umožňuje vertikálne aj horizontálne zväčšovanie a zmenšovanie obrazu.