Ocenenia našich výrobkov

1996 - Zlatý podnikateľský biatec za exportné výsledky dosiahnuté v r. 1995
  - Ing. Jozef Sitek, generálny riaditeľ, zaradený medzi kandidátov na titul Prominent ekonomiky  1996
  - Najúspešnejší exponát veľtrhu Elosys - CTV 281
   
1997 - Ing. Jozef Sitek, generálny riaditeľ - Prominent ekonomiky udelené neformálnym ekonomickým fórom Občianskym združením Hospodársky klub
   
  Ocenenia pre multimediálny televízny prijímač CTV 288
  - Zlatá spona na výstave IFABO Praha
  - Nominácia na Kryštálový disk na výstave INVEX Brno
  - Elektrotechnický výrobok roka na výstave ELOSYS Trenčín
  - Najúspešnejší exponát výstavy ELOSYS Trenčín
   
1998 - Najúspešnejšie exponáty veľtrhu ELOSYS Trenčín - CTV 76ST71, CTV 66ST71
   
1999 - Najúspešnejší exponát veľtrhu ELOSYS Trenčín - CTV 32WHD99
  - Víťaz testu časopisu STEREO VIDEO 9/99 - CTV 28W31
  - Certifikát ochrannej značky kvality a zlatá medaila SLOVAK GOLD CTV 28WHD41
  - Zlatý podnikateľský biatec udelený Nezávislým ekonomickým fórom Hospodárskym klubom
   
2000 - Elektrotechnický výrobok roka na výstave ELOSYS Trenčín CTV 32WHD2000  
  - Certifikát ochrannej značky kvality a zlatá medaila SLOVAK GOLD CTV 32WHD2000
  - Výrobok roka TOP WATT 2000 v kategórii VIDEO - CTV 28WHD41
   
2001 – Najúspešnejší exponát veľtrhu ELOSYS Trenčín CTV 32WHD2010
  - Televízor roka v čitateľskej ankete časopisu TV komplet CTV 29WHD51
  - Ocenenie prednostu Krajského úradu v Žiline za prínos pre hospodársky rast Žilinského kraja
  - Plaketa Vzorný daňový subjekt za príkladnú daňovú disciplínu v roku 2001. Udelilo Generálne riaditeľstvo Daňového riaditeľstva.
 

- Ing. Jozef Sitek - Čestný titul Prominent ekonomiky za rok 2001. Udelilo Občianske združenie Neformálne ekonomické fórum, Hospodársky klub.

   
2003 - Certifikát ochrannej značky kvality NO 25/2003 a zlatá medaila SLOVAK GOLD CTV 29HD15 RF