Profil spoločnosti

Vznik: 20. 6. 1994
Právna forma: s. r. o.
Sídlo: Oravická 617/20, 028 01 Trstená


Spoločnosť OVP Orava, s. r. o. bola založená 20. 6. 1994 s hlavným programom výroba,
vývoj, predaj a servis televíznych prijímačov. Výroba a vývoj bol zameraný predovšetkým
na CRT televízne prijímače a v rokoch najväčšieho rozmachu spoločnosti bola spoločnosť
OVP Orava najväčším slovenským výrobcom televíznych prijímačov. Vyrábané televízne prijímače boli konštruované tak, aby spĺňali všetky požiadavky platných európskych noriem pre bezpečnosť, ekológiu a príjem signálov. Z toho dôvodu spoločnosť každoročne investovala nielen do vývoja nových výrobkov, ale aj do technológie. V spolupráci s renomovanými dodávateľmi súčiastok sme vyvinuli a pripravili do výroby aj LCD televízne
prijímače. Nákupné ceny základných súčiastok , predovšetkým LCD panelov, boli zo strany
dodávateľov postavené tak vysoko, že naše výrobky neboli konkurenčne schopné, preto ich
výroba na našich výrobných linkách prebehla len v malých sériách. Hlavným výrobným programom aj naďalej zostali CRT televízne prijímače a to, na príjem analógového i digitálneho
signálu.

Dodávatelia súčiastok pre výrobu CRT televíznych prijímačov z ekonomických dôvodov postupne ukončovali výrobu /napr. obrazovky, mikroprocesory/, a preto aj naša spoločnosť ukončila v máji
2008 výrobu spotrebnej elektroniky a v súčasnom období zabezpečujeme nákup a predaj náhradných dielov pre servis.

Ďalšia činnosť je zameraná do oblasti služieb – prenájom priestorov, prevádzka ubytovania, poskytovanie stravovacích služieb a prevádzka lanových dráh v lyžiarskom stredisku Ski Vitanová.
Viac infomácií na www.skivitanova.sk.