Prenájom priestorov

Spoločnosť ponúka na prenájom nasledovné priestory:

1. Výrobná hala OVP Orava – celková plocha 3324m2, vrátane kancelárskych resp. skladových priestorov na 1. poschodí Po dohode je možné na prenájom poskytnúť aj časť priestorov. Budova má samostatnú plynovú kotolňu. Súčasťou vybavenia je nákladný
výťah a rampa.
2. Budova lisovne – celková plocha 1027m2 so samostatnou plynovou kotolňou. Súčasťou zariadenie je 5 tonový stropný žeriav.