Multizobrazenie - obraz v obraze (PIP)

 

Zobrazuje malý obrázok z iného zdroja spolu s obrazom zvoleného kanála. Tento režim je obzvláš? praktický, ak sledujete program jedného kanála, ale zároveň chcete by? informovaní napríklad o správach alebo počasí z iného kanála.