Multizobrazenie - obraz mimo obrazu (POP)

 

Zobrazuje program hlavného kanála v zmenšenej veľkosti a zároveň iný obraz na okraji v pravej alebo ľavej časti obrazovky. Používa sa pri TVP formátu 16:9.