CTI a DTI (Colour alebo Digital Transient Improvement) – zlepšenie farbových prechodov


Obvody pre zlepšenie ostrosti farebných prechodov (hran farebných plôch) obrazu. Televízory vybavené obvodem CTI resp. DTI vykazujú prirodzenejší obraz, farebné prechody sú ostré a neskreslené. To prispieva ku mimoriadnej kvalite obrazu.