Budík

 

Nastavením času na budíku a vybratého programu je možné zapnú? TVP z pohotovostného stavu do prevádzkového stavu v požadovaný čas na požadovaný program.