Automatické vypnutie

 

Automatické vypnutie bez signálu vypne automaticky do 5 minút televízor do pohotovostného stavu, ak nie je vysielaný už žiadny signál na sledovanom programe. Táto funkcia umožňuje nerušený spánok, aj keď zabudnete nastavi? predvoľbu vypínacieho časovača.