Automatické ladenie

 

Elektronický systém automaticky naladí všetky dostupné kanály a zoradí ich za sebou podľa frekvencie. Po ukončení ladenia je možné programy ľubovoľne zoradi? a priradi? jednotlivým programom až 6 miestny názov.