AVL (Automatic Volume Leveling)

 

Regulátor obmedzujúci maximálnu úroveň zvuku. Používa sa tam, kde potrebujeme vyrovna? rozdiely hlasitosti z rôznych zdrojov zvuku, alebo u TV vysielania napr. pri reklamách.