Vypínací časovač

 

Táto funkcia slúži k nastaveniu automatického vypnutia televízora po uplynutí zvolenej doby v rozsahu 5-240 minút