TELETEXT

 

FLOF umožňuje zrýchlený výber farebne označených stránok pomocou príslušného farebného tlačidla diaľkového ovládača a samozrejme aj priamou voľbou stránky zadaním čísla z numerickej klávesnice.
TOP je režim teletextu, umožňujúci rýchlu voľbu stránok alebo tematických blokov pomocou farebne zhodných polí teletextu a tlačidiel diaľkového ovládača. Poskytuje viac komfortu pri výbere požadovaných informácii.
Index umožňuje vráti? sa v teletextu na stranu Index, kde je zobrazený zoznam ponúkaných stránok.
Zmiešaný text umožňuje sledova? teletext súčasne s vysielaným programom.
Zväčšenie obrazu teletextu je dôležité pri sledovaní z väčšej vzdialenosti. Pomocou tlačidiel diaľkového ovládača je možné veľkos? textu zvisle zdvojnásobi?.