S-video IN/OUT

 

Vstup/výstup video signálu S-video.
Tiež býva označovaný Y/C alebo Hosiden.(u starých zariadení S-VHS). Na rozdiel od kompozitného prepojenia (CVBS), kde je signál vedený jedným vodičom, sú tu jasová a farbová zložka vedené oddelene, čím nedochádza k ich vzájomnému ovplyvňovaniu.