Hrebeňový filter

 

Prispieva k potlačeniu rušivého efektu, ku ktorému niekedy dochádza pri zobrazovaní signálov s opakujúcimi sa drobnými detailmi (napr. kárované saká, siete a pod.)