Diaľkové ovládanie

 

Infračervené diaľkové ovládanie umožňuje komfortnú obsluhu televízneho prijímača. Z viditeľnej vzdialenosti je možné voli? jednotlivé programy, vykonáva? ich ladenie, ukladanie do pamäti, regulova? hlasitos? a parametre obrazu, ovláda? teletext, PIP, POP, PAP, ako aj ďalšie funkcie.